ระบบขาย/จองสินค้า
ระบบซื้อ/จองสินค้า
ระบบลูกหนี้
ระบบเจ้าหนี้
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
ระบบบริหารการเงินเช็ค
ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบขาย/จองสินค้า
คุณสมบัติเด่นโปรแกรมบัญชี
       - ผู้ใช้สามารถกำหนดเปลี่ยนอัตรา Vat. เป็นมาตรฐาน และเปลี่ยนเองก่อนพิมพ์ได้ทันที
       - การคำนวณ Vat. ได้ทั้งรวม/แยกในบิลเดียวกันสินค้าอาจมีทั้ง Vat. /ไม่ Vat. รวม/Vat.แยกปนกันได้        - กำหนด Vat. ตามผู้จำหน่ายได้ในแต่ละราย
       - มีส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินได้ 5 ระดับ
       - มีการเตือน เมื่อมีการขายเกินวงเงิน,และเมื่อขายต่ำกว่าทุน
       - ขายสินค้าประเภทบริการได้ (ออก Vat เมื่อเก็บเงิน)
       - มีระบบการจองสินค้า และมีระบบอนุมัติการขาย
       - มีระบบจดจำราคาสินค้าของแต่ละลูกค้า
       - นำ Specification หรือ รายละเอียดของสินค้ามาพิมพ์ในบิลได้
       - กำหนดส่วนลดได้ถึงระดับแต่ละสินค้าได้ถึง 5 ระดับ
       - บันทึกส่วนลดได้ทั้งที่รายการสินค้า และส่วนลดรวมทั้งบิล
       - มีหมายเหตุ ใน INVOICE ไม่จำกัด
       - สามารถนำบิลเก่ามา COPY แก้ไขเป็นบิลใหม่ได้
       - สามารถเตรียมบิลข้อมูลไว้ก่อน แล้วนำมาทำบิลได้อีกหลายๆครั้ง
       - กำหนดสกุลเงินตามลูกค้า


รายงานที่น่าสนใจในระบบนี้
       - สรุปยอดขายประจำวัน
       - ภาษีขาย และ Invoice ส่งสรรพากร
       - การ์ดลูกค้าและการ์ดพนักงานขาย
       - พิมพ์บิลขายได้ 2 หน่วยพร้อม ๆ กัน เช่น กก/แผ่น ,ม้วน/เมตร,แพ็ค/ชิ้น ฯลฯ
       - สรุปลูกค้า หรือพนง.ขาย หรือสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวและคิดค่าคอมมิชชั่น
       - พิมพ์ราคาสินค้าของแต่ละลูกค้า
       - สรุปยอดขายลูกค้า หรือพนักงานขาย หรือสินค้า
       - เปรียบเทียบแต่ละเดือน
       - เปรียบเทียบเป้าหมายและยอดปีที่แล้ว
       - สรุปยอดขายรายไตรมาส ประมาณยอดขายล่วงหน้า (Forecast)
       - สรุปยอดขายวิเคราะห์แยกตามแผนก
       - พิมพ์ที่อยู่ลูกค้า เลือกตามวันเกิด/วันสำคัญอื่น ๆ ได้
       - ประมาณต้นทุน
       - สรุปลูกค้า หรือ พนง.ขาย ขายแต่ละสินค้าได้เท่าใด
       - สรุปสินค้า ถูกขายโดยลูกค้า หรือพนง.ขาย ใดบ้าง
       - สรุปกำไร/ขาดทุน เบื้องต้น (รายบิล, รายสินค้า, รายลูกค้า, รายพนง.ขาย)
       - สรุปยอดขายของลูกค้าหักส่วนลดทุก ๆ ประเภท
       - สรุปลูกค้า หรือพนง. ขาย คืนสินค้าไว้เท่าใด
       - สรุปสินค้า ถูกคืนโดยลูกค้า หรือ พนง. ขายใดบ้าง
       - พิมพ์ซองจดหมายของลูกค้าที่ขายในแต่ละวันลงสติ๊กเกอร์
       - สรุปยอดขายตามลูกค้าเพื่อนำไปทำส่วนลด / คอมมิชชั่น

โปรแกรมบัญชี

 
Copyright@ 2009, Thai-account.com. All rights reserved.