การบริการ

                ติดตั้ง + อบรมวิธีใช้
                      - กระทำที่บริษัทลูกค้า 1 ครั้งฟรี
                จัดรูปแบบรายงาน
                      - กระทำที่บริษัทลูกค้า 1 ครั้งฟรี

                
อบรมการใช้งานเพิ่มเติม
                      
- ที่ บริษัทของ Thai-Account 2 ครั้งฟรี
                
โปรแกรม Version บนเครือข่าย Lan เติม
                      
- มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 บาท
                โทรปรึกษาการใช้งานที่บริษัทได้ฟรี 1 ปี
                      สำหรับปีต่อไป หากต้องการใช้บริการปรึกษาต่อ
                      คิดค่าบริการปีละ 2,700 บาท

              
เพื่อความมั่นใจ เชิญเยี่ยมชมบริษัท และดูการสาธิตโปรแกรมได้ฟรี


             ในภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาทั่วโลก อย่างทุกวันนี้ ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้อง ประหยัด ค่าใช้จ่ายรอบด้าน โปรแกรมบัญชี Thai-Account จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้


 
Copyright@ 2009, Thai-account.com. All rights reserved.