ระบบขาย/จองสินค้า
ระบบซื้อ/จองสินค้า
ระบบลูกหนี้
ระบบเจ้าหนี้
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
ระบบบริหารการเงินเช็ค
ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีแยกประเภท
คุณสมบัติเด่นโปรแกรมบัญชี
       - สนับสนุนการทำสำนักงานบัญชี คือ ไม่จำกัดจำนวนบริษัทฯ ไม่จำกัดการติดตั้ง
       - กำหนดรหัสบัญชีได้ยาวถึง 15 หลัก มีผังบัญชีให้สำเร็จรูป
       - สามารถเปลี่ยนรหัสบัญชี และกำหนดผังบัญชีได้ด้วยตนเอง
       - สามารถลงรายการบัญชีได้ไม่จำกัดบริษัท ฝ่าย แผนก และหน่วยงาน(ABC)
       - เมื่อป้อนรายการเสร็จ สามารถพิมพ์ งบต่าง ๆ ได้ทันที (แม้ยังไม่ Post)
       - มีการป้องกันการป้อนที่ DR, CR ไม่สมดุล
       - คุมรายได้, ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ แผนก ฝ่ายได้ ทำให้สามารถทำ Profit Center ได้ถูกต้อง
       - แม้ใช้ระบบ GL คีย์รายการเพียงหน้าเดียว ก็สามารถออกรายงานภาษีซื้อ- ขายได้
       - สามารถอธิบายรายการใน เงินสดย่อยได้อย่างละเอียด


รายงานที่น่าสนใจในระบบนี้
       - สมุดรายวัน แยกเล่มรายวัน และรวมทุกเล่ม
       - พิมพ์ใบสำคัญจ่าย ใบปะหน้า และ Voucher ประเภทต่าง ๆ ได้ทุกประเภท
       - รายงานบัญชีแยกประเภทได้ทุกแบบ ไม่จำกัดเพียงแค่สามช่องหรือแบบตัวที
       - รายงานตรวจสอบตัวเลข
       - พิมพ์งบทดลอง ,งบกำไร-ขาดทุน ,งบดุล ,งบกำไรสะสม
       - พิมพ์งบวิเคราะห์อื่น ๆ ได้ไม่จำกัดรูปแบบ (Customize ให้ตามที่ลูกค้าต้องการ)
       - งบเปรียบเทียบเป้าหมาย/ปีที่แล้ว ปีนี้ และประมาณการณ์
       - สรุปยอดส่วนลดประเภทต่าง ๆ
       - พิมพ์รายงานได้ทั้งอังกฤษ/ไทย และภาษาอื่น ๆ (กรณีมี Windows ภาษาอื่นด้วย)

 
Copyright@ 2009, Thai-account.com. All rights reserved.