ระบบขาย/จองสินค้า
ระบบซื้อ/จองสินค้า
ระบบลูกหนี้
ระบบเจ้าหนี้
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
ระบบบริหารการเงินเช็ค
ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบริการการเงินเช็ค
คุณสมบัติเด่นโปรแกรมบัญชี
       - พิมพ์ Cash-Flow ได้ (ประมาณการเงินสดล่วงหน้า)
       - พิมพ์เช็คลงฟอร์มได้
       - ระบุรายละเอียดธนาคารได้ถึงระดับสาขา
       - รับ/จ่ายเช็คกรณีอื่น ๆ ได้ (ที่ไม่ใช่จากระบบซื้อ-ขาย)
       - ระบบช่วยคิดดอกเบี้ย


รายงานที่น่าสนใจในระบบนี้
       - สรุปยอดเช็ครับ-จ่าย คงหลือ สรุปตาม
           วันที่ในเช็ค
           วันที่รับ-จ่าย เช็ค
           ธนาคาร
           สรุปตามลูกหนี้/เจ้าหนี้
       - สรุปประวัติเช็ครับ-จ่าย
           คืน
           ผ่าน

 
Copyright@ 2009, Thai-account.com. All rights reserved.