ระบบขาย/จองสินค้า
ระบบซื้อ/จองสินค้า
ระบบลูกหนี้
ระบบเจ้าหนี้
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
ระบบบริหารการเงินเช็ค
ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
คุณสมบัติเด่นโปรแกรมบัญชี
       - คำนวณต้นทุนได้ทั้งแบบ LIFO/FIFO/Average หรือตามล็อต/Serial สินค้า
       - เก็บสถานะสินค้าทั้ง ปกติ หรือหมดอายุ หรือเสีย
       - คลังสินค้ามีได้หลาย 1,000 คลัง
       - หน่วยนับกำหนดละเอียดถึง หน่วยซื้อหรือขาย
       - มีการเทียบสต๊อกนับจริงกับจำนวนทางบัญชี
       - คุม Serial Number ได้
       - โอนสินค้าระหว่างคลังได้ ้


รายงานที่น่าสนใจในระบบนี้
       - การ์ดสินค้า
       - เตือนรายการสินค้าที่มีน้อย หรือมากเกินไป
       - สรุปยอดค้างส่ง ตามลูกค้า หรือสินค้า
       - เตือนสินค้าที่ใกล้จะหมดอายุ
       - สรุปยอดจำนวนสินค้าคงเหลือ
       - มูลค่าสินคงเหลือ
       - สรุปยอดค้างรับ ตามผู้ขาย หรือตามสินค้า
       - พิมพ์สินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Dead Stock)
       - เก็บสินค้าที่สามารถทดแทนกันได้
       - พิมพ์ Label สินค้า ได้
       - พิมพ์สินค้าคงเหลือแบ่งตามสถานที่เก็บ/สายผลิตภันฑ์ได้
       - พิมพ์สินค้าคงเหลือแจกแจงได้ถึงระดับ Serial


รับสินค้า

 
Copyright@ 2009, Thai-account.com. All rights reserved.