ระบบขาย/จองสินค้า
ระบบซื้อ/จองสินค้า
ระบบลูกหนี้
ระบบเจ้าหนี้
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
ระบบบริหารการเงินเช็ค
ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบเจ้าหนี้
คุณสมบัติเด่นโปรแกรมบัญชี
       - สามารถรับชำระ บางส่วน (ไม่เต็มบิลได้)
       - รับชำระได้ทั้งเงินสดและเช็คพร้อมกันได้
       - บันทึกเจ้าหนี้กรณีอื่น ๆ ได้ (ที่ไม่ใช่จากระบบการซื้อ)
       - ทำใบหักภาษี ณที่จ่ายได้
       - มีระบบทำใบตั้งเบิก ขออนุมัติจ่ายเงินให้เจ้าหนี้


รายงานที่น่าสนใจในระบบนี้
       - การ์ดเจ้าหนี้
       - วันนัดจ่ายเช็ค
       - รายงาน,สรุปเจ้าหนี้คงเหลือ (Aging)
       - สรุปการจ่ายเงินสด/เช็คในแต่ละวัน
       - พิมพ์ใบวางบิล

 
Copyright@ 2009, Thai-account.com. All rights reserved.