ระบบขาย/จองสินค้า
ระบบซื้อ/จองสินค้า
ระบบลูกหนี้
ระบบเจ้าหนี้
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
ระบบบริหารการเงินเช็ค
ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบลูกหนี้
คุณสมบัติเด่นโปรแกรมบัญชี
       - สามารถรับชำระ บางส่วน (ไม่เต็มบิลได้)
       - รับชำระได้ทั้งเงินสดและเช็คพร้อมกันได้
       - บันทึกลูกหนี้กรณีอื่น ๆ ได้ (ที่ไม่ใช่จากระบบขาย)
       - คุมใบวางบิลได้


รายงานที่น่าสนใจในระบบนี้
       - การ์ดลูกหนี้
       - วันนัดรับเช็ค
       - รายงาน,สรุปลูกหนี้คงเหลือ (Aging)
       - สรุปยอดหนี้คงเหลือของแต่ละพนักงานขาย
       - สรุปการรับเงินสด/เช็คในแต่ละวัน
       - ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล
       - สรุปคอมมิชชั่นของแต่ละพนักงานขาย (จากยอดเก็บเงิน)
       - สรุปยอดส่วนลดประเภทต่าง ๆ

รับเงินจากลูกหนี้

 
Copyright@ 2009, Thai-account.com. All rights reserved.