โปรโมชั่นพิเศษ!

โปรโมชั่น
โปรโมชั่นพิเศษ ! ภายในเดือนนี้เท่านั้น
ราคา 9,500 บาท จากราคาปกติ 15,000 บาท
ตัดสินใจด่วน ก่อนโปรโมชั่นนี้จะผ่านไป
ยิ่งเศรษฐกิจตกต่ำ ยิ่งต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ในภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาทั่วโลก อย่างทุกวันนี้ ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องประหยัดค่าใช้จ่ายรอบด้าน
      
โปรแกรมบัญชี Thai-Account จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้                   ใช้งานง่าย แม้ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน
                   ลดงานซ้ำซ้อน / ลดค่าใช้จ่าย
                      โปรแกรมบัญชี Thai-Accunt เมื่อป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วระบบจะนำข้อมูลเชื่อมโยงไปยังระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อป้อนบิลขาย โปรแกรมก็จะไปทำการตัดสต๊อกสินค้า , บันทึกลูกหนี้ รายลูกค้านั้น ๆ ไปทำการลงบัญชีแทนพนักงานบัญชี พร้อม ทำการสรุปรายงานให้ฝ่ายขาย เพื่อใช้ในการบริหาร และทำคอมมิชชั่นให้โดยอัตโนมัติ (ทำนองเดียวกันโปรแกรมบัญชี ก็จะทำการเชื่อมโยงเช่นนี้ ในระบบซื้อสินค้า และระบบลูกหนี้และเจ้าหนี้ สินค้า เช่นเดียวกัน)
                       
ดังที่กล่าวมาในเรื่อง ความสามารถลดงานซ้ำซ้อน จะเห็นได้ว่า โปรแกรมบัญชี Thai-Account สามารถใช้คนทำงานเพียง 1-2 คนเท่านั้น แทนที่จะใช้ พนักงานถึง 7 คน (คนพิมพ์บิลขาย,พนักงานลูกหนี้,พนักงานคุมเจ้าหนี้,พนักงานคุมสต๊อกสินค้า,พนักงานบัญชี,สมุห์บัญชี,เสมียนฝ่ายขาย รวม แล้ว 7 คน) ดังนั้น โปรแกรมบัญชีจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ไปประมาณ 6 คน ถ้าเงินเดือนเฉลี่ยคนละ 15,000 บาท 6 คน คิด เป็นเงิน 90,000บาท ต่อเดือน 1ปี คิดเป็น เงินที่ประหยัดไปได้ถึง 1,080,000 บาท
                   เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
                       ทุกๆอย่างที่เราป้อนเข้าไปในเครื่อง จะถูกนำมาประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว โดยมีรายงานด้านบริหารให้ดูทุกมุมมอง กว่า 500 รายงาน


 
ใช้งานได้กับเกือบทุกธุรกิจ เช่น
ขายปลีก/ขายส่ง ธุรกิจ Shipping
ธุรกิจบริการ ธุรกิจร้านอาหาร/รีสอร์ท
ธุรกิจก่อสร้าง/รับเหมา ธุรกิจอะใหล่
ธุรกิจขายหน้าร้าน ธุรกิจจิวเวอร์รี่
ธุรกิจด้านขนส่ง ธุรกิจเสื้อผ้า/สิ่งทอ
ร้านหนังสือ ธุรกิจสำนักงานบัญชี/กฎหมาย
ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจซื้อมา-ขายไป อื่นๆ อีกมากมาย
  โปรแกรมบัญชี                       ถูกต้องตามหลักสรรพากร
                       เพื่อความมั่นใจ เชิญเยี่ยมชมบริษัท และดูการสาธิตโปรแกรมได้ฟรี
                       สนใจติดต่อ คุณอิงอร โทร. 02-3701954 ,086-0623271


 
Copyright@ 2009, Thai-account.com. All rights reserved.